[18.06.2022] Hugo Verriestlaan - Colombus: einde werken in zicht

De werken in de Hugo Verriestlaan en de Colombus gaan een laatste fase in. Nog voor de zomervakantie zijn de werken afgerond, zo'n drie maanden sneller dan voorzien. 

Vanaf volgende week brengt de aannemer de toplaag asfalt aan in alle resterende zones. Tot dan steken de riooldeksels op en wordt verkeer geweerd om incidenten te vermijden.

Eerst brengen aannemers een zwarte kleeflaag aan op de rijweg. Dit zorgt voor een betere hechting tussen de bestaande en de nieuwe laag. Om vervuiling te voorkomen, mogen omwonenden niet wandelen, fietsen of rijden op deze laag.

Tijdens de asfalteringswerken op 21 en 22 juni geldt een parkeerverbod. De toplaag asfalt wordt aangebracht op een temperatuur van 150 à 180°C. Na enkele uren is deze laag voldoende afgekoeld om opnieuw te betreden.

Ook de voet- en fietspaden zijn bijna afgewerkt. Op 23 juni plaatsen aannemers een nieuwe afsluiting in het Lode Zielenspad en langs het fietspad in de Colombus. Dit zorgt voor tijdelijke hinder voor fietsers.

Na afloop van bovenstaande werken, wordt de verkeerssignalisatie aangebracht. Tegen het einde van de maand wordt de rijweg opengesteld voor verkeer.

Vernieuwd wegdek Dulleweg

Intussen werd ook de rijbaan van de Dulleweg tussen de spooroverweg en de Bosstraat integraal vernieuwd. In de loop van volgende week worden de bermen aangevuld en zijn ook deze werken afgerond.