[14.06.2022] A. Ruzettelaan: update werken

Dankzij het mooie weer is de nieuwe riolering tussen de Prinsenlaan en de M. Devriendtlaan (zuidelijke zijde A. Ruzettelaan) al voltooid. Dit is sneller dan gepland.

Op 16 en 17 juni komen er tijdelijke openbare verlichtingspalen om de zone 's nachts voldoende te verlichten.

Nog voor de zomer werkt de aannemer het noordelijke rijvak in de A. Ruzettelaan af met twee lagen asfalt. Het zuidelijke rijvak krijgt enkel een onderlaag asfalt, de rest volgt na de zomer. Tussen 20 en 30 juni zijn de kruispunten van de A. Ruzettelaan met de Prinsenlaan/Rogierlaan aan de beurt. Bijgevolg zijn deze kruispunten afgesloten voor alle verkeer. Volg de omleidingen.

Nog deze maand vult de aannemer de parkeervakken aan met steenslag en bezaait hij de nieuwe groenzones met klaver om onkruidgroei te beperken.

Eind juni volgt de afwerking van de voet- en fietspaden tussen de Prinsenlaan en Astridlaan en zorgen we aan de noordelijke zone opnieuw voor toegang tot de ondergrondse restafvalcontainers. De afwerking van de rest van de voetpaden volgt na de zomer.
De fundering van het voetpad van de Astridlaan en de M. Devriendtlaan wordt afgewerkt. De rijweg wordt tijdelijk verhard gezien de werken die er nog volgen.

Toegang tot de garages is opnieuw mogelijk vanaf 1 juli 2022. Doorgaand verkeer is dan in beide richtingen mogelijk.

Tram: de huidige perrons blijven voorlopig behouden.

Fase 2 vanaf 29 augustus

Noordzijde: opbreken van de rijweg aan de duinengordel.

Zuidzijde: aanleggen van de drinkwaterleiding in de rijweg, daarna volgt de afwerking van de zone tussen de Astridlaan en de M. Devriendtlaan.

Het noordelijk rijvak krijgt tijdelijk een omgekeerde rijrichting, zo geraakt het verkeer uit de Prinsenlaan via het noordelijk rijvak en de Gadeynehelling naar de Zeedijk.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de werken in de A. Ruzettelaan?
Contacteer ons via dit formulier en wij bezorgen jou een antwoord.