Valideren controleformulieren C3

Deeltijds werklozen moeten hun controleformulieren C3 driemaandelijks laten valideren.
Dit kan in de dienst Burgerlijke Stand.