31.01.2024 - Heraanleg Van Maerlantstraat: resultaten infoavond 30 november 2023

Tijdens een infoavond op 30 november 2023 heeft het bestuur het ontwerp voor de herinrichting voorgesteld aan de inwoners. Iedereen kon achteraf vragen stellen en suggesties en voorstellen doen. Daaruit kwamen volgende punten naar voor:

  1. De bewoners van de Guido Gezellestraat en de Mametstraat zijn bezorgd over de extra omrijkilometers die ze moeten maken als de rijrichting wordt omgedraaid. Het bestuur komt hieraan toe en heeft beslist om de bestaande rijrichtingen in deze zijstraten te behouden.
  2. De bewoners stellen het beperkte eenrichtingsverkeer in vraag. Ze vragen dat het autoverkeer tussen de J. Demeyerstraat en de De Smet de Naeyerlaan tweerichtingsverkeer blijft. Het bestuur heeft besloten om het beperkt eenrichtingsverkeer toch te behouden omdat dit fietsveiliger is. Om de veiligheid van fietsers die in tegengestelde richting rijden te verbeteren, worden er stippellijnen en fietssymbolen aangebracht op de rijweg.
  3. Het De Langheplein zal beter bereikbaar zijn door de toegang voor autoverkeer te verplaatsen naar de Ijzerstraat. Het doorlopende voetpad langs de Ijzerstraat blijft daarbij behouden.
  4. Om aan de vraag van handelaars voor kortparkeerplaatsen tegemoet te komen, komen er drie parkeerplaatsen voor kortparkeren tijdens de openingsuren van de winkels. Buiten deze openingsuren kunnen bewoners en bezoekers ook op die plaatsen parkeren. Er komt ook een laad- en loszone aan de overzijde van de school. Voor het brengen en afhalen van kleuters worden enkele parkeerplaatsen ingericht als kiss-and-ridezone. In totaal komen er meer parkeerplaatsen, zowel voor garages als vrije parkeerplaatsen, dan in de bestaande situatie. Die parkeervakken worden afgelijnd. Er wordt ook een zorgparkeerplaats ingericht in of aanpalend aan de Van Maerlantstraat. De busparkeerplaats komt langs de Vredelaan nadat de bouwwerken aan de school afgerond zijn.
  5. De bereikbaarheid van parking De Perse wordt verbeterd via aangepaste toegangsmogelijkheden.
  6. Er is veel ruimte gemaakt voor groen met bomen en beplanting om de woonkwaliteit te verbeteren. De stedelijke groendienst heeft een selectie gemaakt van bomen die zowel duurzaam als esthetisch zijn. Ook tegeltuintjes zijn mogelijk. Wat de uitvoering van het gescheiden rioolstelstel betreft: de eigenaars van elk pand worden gecontacteerd om de afkoppeling van het riool te bespreken.

Na opmaak van het uitvoeringsplan, volgt er nog een infomoment waarop buurtbewoners finale opmerkingen kunnen geven.