Vastgoedinformatie

Als je een onroerend goed verkoopt of langdurig verhuurt, dan moet je bepaalde informatie aan de koper ter beschikking stellen. De stad levert deze info aan via het inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel gekend als stedenbouwkundige inlichtingen, een stedenbouwkundig uittreksel of ‘de notarisbrief’.

Vastgoedinformatie verschaft info over o.a. vergunningen, verkavelingsvoorschriften, bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen, stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke overheidsplannen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, enz.

Wetgeving

Het is wettelijk verplicht dat de verkoper vastgoedinformatie aflevert aan de koper bij de verkoop van een onroerend goed, ten laatste op het moment van het verlijden van de akte. Het uittreksel mag op het moment van het verlijden van de akte niet ouder zijn dan één jaar.

De stad beschikt over een termijn van 20 dagen na ontvangst van de aanvraag om de vastgoedinformatie af te leveren, met uitzondering van complexe aanvragen die meer administratief opzoekwerk vereisen.

Aanvraagprocedure

Je bent notaris

Je kan een aanvraag voor vastgoedinformatie indienen via het Vastgoedinformatieplatform. Je kan deze aanvraag enkel doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

Zie verder voor meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform.

Je bent vastgoedmakelaar

Je kan een aanvraag voor vastgoedinformatie indienen via het Vastgoedinformatieplatform. Doe deze aanvraag via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Zie verder voor meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform.

Je bent geen notaris of vastgoedmakelaar

Bv. particulier, landmeter, advocatenbureau, overheidsinstantie, …

Je kan een aanvraag voor vastgoedinformatie indienen via het Vastgoedinformatieplatform door in te loggen op Mijn Burgerprofiel.

  • Navigeer naar “Aanvragen en dossiers” > “Dienstverlening aanvragen” > “Vastgoedinlichtingen voor Overdracht” om je aanvraag in te dienen.

Opgelet: Ben je particulier? Dan kan je enkel vastgoedinformatie aanvragen voor onroerende goederen waarvan je zelf eigenaar bent. Bij de verkoop van vastgoed is het gebruikelijk dat de aanvraag voor vastgoedinformatie aangevraagd wordt door je notaris of vastgoedmakelaar. Vraag dus eerst even na bij je notaris of vastgoedmakelaar vooraleer je zelf een aanvraag indient. In meeste gevallen is dit niet nodig.

Zie verder voor meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform.

Vastgoedinformatieplatform

De Vlaamse overheid heeft een online platform ontwikkeld om in heel Vlaanderen alle aanvragen voor vastgoedinformatie op een uniforme en centrale wijze te laten verlopen. Dit is het Vastgoedinformatieplatform.

Vanaf 1 januari 2024 zijn alle Vlaamse gemeenten verplicht ingestapt op dit platform.

Het is niet meer mogelijk om via andere kanalen zoals e-mail of brief nog een aanvraag in te dienen.

Kostprijs

De kostprijs voor ieder dossier vastgoedinformatie wordt aangerekend per kadastraal perceel.

De kostprijs voor het dossier vastgoedinformatie wordt op voorhand door de aanvrager betaald via het online platform en is als volgt opgebouwd:

  • een gemeentelijke retributie van 75 euro, geïnd door de stad Blankenberge,
  • een platformretributie van ca. 36,50 euro, geïnd door de Vlaamse overheid (dit bedrag is mogelijks aan wijzigingen onderhavig),
  • een heffing van 21% BTW op het totaal.