Vastgoedinformatie

Als je een onroerend goed verkoopt of langdurig verhuurt, dan moet je bepaalde informatie aan de koper ter beschikking stellen. De stad levert deze info aan via het inlichtingenformulier vastgoedinformatie, ook wel gekend als stedenbouwkundige inlichtingen, een stedenbouwkundig uittreksel of ‘de notarisbrief’.

Vastgoedinformatie verschaft info over o.a. vergunningen, verkavelingsvoorschriften, bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen, stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke overheidsplannen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, enz.

Wetgeving

Het is wettelijk verplicht dat de verkoper vastgoedinformatie aflevert aan de koper bij de verkoop van een onroerend goed, ten laatste op het moment van het verlijden van de akte. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

De stad beschikt over een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag om de vastgoedinformatie af te leveren.

Aanvraagprocedure

Je bent notaris

Je kan vanaf 15 februari 2023 een aanvraag voor vastgoedinformatie aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform. Je kan deze aanvraag enkel doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

Zie verder voor meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform.

Je bent vastgoedmakelaar

Je kan vanaf 15 februari 2023 een aanvraag voor vastgoedinformatie aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform. Doe deze aanvraag via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Zie verder voor meer informatie over het Vastgoedinformatieplatform.

Je bent geen notaris of vastgoedmakelaar

Bv. particulier, landmeter, advocatenbureau, overheidsinstantie, …

Je kan een aanvraag voor vastgoedinformatie indienen via een e-mail gericht aan stedenbouw@blankenberge.be. Let erop dat je zo volledig mogelijk bent in de omschrijving van je aanvraag. Vermeld zeker het correcte adres en het kadastraal perceelnummer.

Vastgoedinformatieplatform

De Vlaamse overheid is een online platform aan het ontwikkelen om in heel Vlaanderen alle aanvragen voor vastgoedinformatie op een uniforme en centrale wijze te laten verlopen. Dit is het Vastgoedinformatieplatform.

De stad Blankenberge is een pilootgemeente in dit project en stapt mee in de testfase vanaf 15 februari 2023. Vanaf dat moment kunnen notarissen en vastgoedmakelaars via het Vastgoedinformatieplatform vastgoedinformatie aanvragen bij de stad Blankenberge. Alle overige aanvragers doen dit nog via e-mail.

  • De testfase loopt tot en met 31 december 2023.
  • Vanaf 1 januari 2024 zullen alle Vlaamse gemeenten instappen op het Vastgoedinformatieinformatieplatform. Alle aanvragers zullen vanaf dan via het Vastgoedinformatieplatform hun aanvraag moeten indienen.

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie bedraag in onze stad 75,00 euro per kadastraal perceel.