Verblijf in een assistentiewoning

Voor wie?

Inwoners van Blankenberge (ten minste 3 jaar) kunnen zich inschrijven, vanaf de leeftijd van 65 jaar.

Niet-inwoners, vanaf de leeftijd van 65 jaar, kunnen zich ook inschrijven indien er een verwantschap in eerste of tweede graad is met iemand die reeds 3 jaar in Blankenberge woont.

Procedure

Wie in een assistentiewoning wenst te verblijven, moet zich wenden tot de woonassistent voor een inschrijving op de wachtlijst. Het intakegesprek vindt plaats in het dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert-I-laan 112.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • naam huisarts
  • kleefvignet van de mutualiteit
  • adres en telefoonnummer van de kinderen, familieleden

Meer info

Als download vindt u de folder van De Thuishaven.