Verblijf in een woonzorgcentrum

Voor wie?

Zowel inwoners als niet-inwoners van Blankenberge kunnen zich inschrijven, vanaf de leeftijd van 65 jaar.

Procedure

Wie in het woonzorgcentrum wenst te verblijven, moet zich wenden tot de Sociale Dienst voor een inschrijving op de wachtlijst.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen waarbij de vraag naar opname dringend of preventief is. Bij een dringende aanvraag moet er een Katz-schaal, ingevuld door de (huis)arts, bezorgd worden. Dit is een formulier om de zorgbehoevendheid, in verband met activiteiten dagelijks leven, te meten.

Enkel wie ingeschreven is op de dringende wachtlijst, kan gecontacteerd worden voor opname.

Bedrag

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners van Blankenberge.

Een inwoner van Blankenberge is ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge. De resident is in de laatste 6 jaar voor de opname in het woonzorgcentrum tenminste 3 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van Blankenberge.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart kandidaat bewoner (of kopie)
  • naam huisarts
  • contactgegevens kinderen of andere contactpersonen
  • overzicht maandelijkse inkomsten
  • katz-schaal bij inschrijving op dringende wachtlijst (zie bijlagen)

Meer info

Als download vindt u de folder van De Strandjutter.