Verhuur lokalen De Bollaard

Het dienstencentrum stelt zijn lokalen tegen democratische prijzen ter beschikking van

  • verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraden
  • Blankenbergse onderwijsinstellingen
  • verenigingen met een duidelijk sociale inslag
  • dienstverlenende organisaties waarvan de zetel al dan niet in Blankenberge ligt, maar met een werking in en voor Blankenbergenaars
  • stedelijke adviesraden

Voor meer informatie neem je contact op met het onthaal van het dienstencentrum.

Voorwaarden

Het gebruik van lokalen wordt niet toegelaten voor:

  • individuen
  • commerciële activiteiten
  • activiteiten die in strijd zijn met de openbare of goede zeden en andere wettelijke bepalingen