Verkaveling De Lange Thuyn

Op de grens met het poldergebied in het zuidoosten van Blankenberge wordt voorzien om het woonuitbreidingsgebied 'De Lange Thuyn' te ontwikkelen.

Na opname in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) in 2005 werd een beeldkwaliteitsplan voor een duurzaam woonproject opgemaakt (2010). De vertaling van dit project naar een ecologische woonwijk in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 december 2015.

Voor de realisatie van dit project werkt het lokaal bestuur Blankenberge samen met de West-Vlaamse Intercommunale WVI.