Verkoop eerste fase woonproject De Lange Thuyn gelanceerd RSS

Op de grens met het poldergebied in het zuidoosten van onze stad verrijst een nieuwe woonbuurt met zo’n 239 wooneenheden. Samen met WVI en woonmaatschappij Zetus komt er het eigentijds woonproject 'De Lange Thuyn'. De verkoop van de eerste fase is gelanceerd: er komen zo'n 30 woningen.

Betaalbaar & kwaliteitsvol wonen

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is een absolute prioriteit voor Blankenberge. Met het woonproject De Lange Thuyn wil de stad een gezonde mix van huurders en kopers tot stand brengen, maar bovenal inwoners of mensen die in de stad werken de kans geven om in Blankenberge te blijven wonen.

Zo beschikt deze nieuwe woonbuurt over heel wat troeven:

  • een mix tussen huizen en appartementen die uitgeven op een publieke ruimte met veel groen en waterpartijen;
  • alle voorzieningen;
  • het centrum op fietsafstand;
  • een vlotte verbinding naar het binnenland.

Zo verenigt het woonproject De Lange Thuyn woonkwaliteit en duurzaamheid.

In totaal 133 bouwkavels 

In totaal komen er - gefaseerd in de tijd - 133 bouwkavels op de markt. Vandaag (dinsdag 09 juli) werd de eerste fase gelanceerd: 30 bouwkavels waarvan:

  • 7 bestemd voor open bebouwing,
  • 11 voor gesloten bebouwing
  • en 12 voor halfopen bebouwing.
  • Deze kavels variëren van 167 m² tot 442 m².
  • Een grote troef van de WVI-bouwkavels is dat kopers nog steeds met een eigen architect en aannemer naar keuze aan de slag kunnen gaan.

Ruimte voor groen, water en ontmoeting 

Binnen het woonproject staat ruimte voor groen, water en ontmoeting voorop. Zo krijgt het woonproject vorm door een groen netwerk dat zich doorheen de woonvelden plooit en wordt het openbaar domein maximaal als groene tuin gerealiseerd.

Het project is ook een schoolvoorbeeld hoe een duurzaam waterverhaal en maximale waterbeleving hand in hand gaan. Een collectieve buffervoorziening voert het water vertraagd af: door het regenwater tijdelijk lokaal vast te houden, ontlasten het bij hevige regenval de riolering, en behoedt het het gebied tegen droogte. In het noorden van het woonproject wordt de wadi ingericht als speelweide en plasdraszone. Ter hoogte van de Lissewegestraat is een bufferbekken met permanent water aanwezig met rondom houten zitelementen die tot aan het water reiken. In het zuiden wordt een waterbufferbekken aangelegd met aan één zijde een zachte helling voor waterpret.

De nieuwe woonbuurt is voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar via de Lissewegestraat. Woonstraten en erfwegen typeren het straatbeeld met aanvullend snellere fiets- en/of wandelverbindingen. Verhardingsoppervlaktes worden maximaal vergroend door bijvoorbeeld de collectieve parkeerplaatsen met grasslines in te richten. Een essentieel onderdeel van het woonproject zijn de zachte, groene overgangen naar het omliggende polderlandschap. Zo vloeit het open landschap en het woonproject geleidelijk in elkaar over. Dit wordt versterkt door dwarse groenzones.

De Lange Thuyn wordt een aantrekkelijke nieuwe woonbuurt met verschillende groenzones die de omliggende omgeving verbindt. Tegelijk is het woonproject ook klimaatadaptief, want het staat in voor een goede afwatering én is het een koele plek in warme zomers.

Interesse?

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich nog steeds vrijblijvend inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via www.wvi.be/burger/inschrijven-wachtlijst. Alle kandidaat-kopers op de wachtlijst ontvangen een uitnodiging voor het infomoment op dinsdag 3 september 2024.

Voor meer informatie, neem contact op via telefoon 050 36 71 71 of e-mail wonen@wvi.be of neem een kijkje op de projectwebsite via www.wvi.be/burger/bouwgrond-kopen/de-lange-thuyn 

Gepubliceerd op dinsdag 9 juli 2024 16 u.