Verpleegkundigen (C3-C4 of Bv1-Bv3) voor het woonzorgcentrum

Word jij onze nieuwe zorgheld?

Het Lokaal Bestuur Blankenberge heeft de functie van verpleegkundige (C3-C4 of Bv1-Bv3) vacant verklaard, te begeven bij aanwerving, bevordering, interne en externe personeelsmobiliteit, dit voor een contract van onbepaalde duur. 

Wat zal je doen?

Je staat in voor een optimale verpleging van de bewoners van ons woonzorgcentrum en je zorgt ervoor dat zij zich te allen tijde comfortabel, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Je coördineert de zorgtaken en je verzekert een correcte communicatie naar de bewoners, de familieleden, de zorgpartners en de collega's.

Wie ben je? 

Jij hebt uiteraard een passie voor zorg, maar je wil je bovenal engageren om een langetermijnrelatie met zorgbehoevende ouderen én met collega's op te bouwen. Je observatievermogen is top, je rapportagevaardigheden zijn optimaal. In team werken gaat je moeiteloos af. Jij staat alvast steeds garant voor een warme zorg en je put energie uit de dankbaarheid die je hier elke dag voor zal krijgen. 

Neem zeker even een kijkje in de functiebeschrijving in bijlage en ontdek het boeiende takenpakket!

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Ben je een externe kandidaat? 

Dan zijn dit de aanwervingsvoorwaarden: 

 • Je hebt een bachelordiploma verpleegkundige of een brevet van gegradueerde verpleegkundige.
 • Laatstejaarsstudenten die een verklaring afleggen dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma, kunnen ook deelnemen aan de selectieproeven.
 • Je slaagt voor de selectieproeven. 

Ben je een interne kandidaat? 

Dan zijn dit de bevorderingsvoorwaarden:

 • Je hebt een bachelordiploma verpleegkundige of een brevet van gegradueerde verpleegkundige.
 • Je bezit minimum 2 jaar niveauanciënniteit in niveau C.
 • Je hebt een gunstig evaluatieresultaat gekregen voor de laatste evaluatie.
 • Je slaagt voor de selectieproeven. 

Of je nu een interne of externe kandidaat bent: wij screenen steeds op jouw competenties en talenten, ongeacht je leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap. Jouw talenten maken het verschil!

Selectiecriteria

De selectiecriteria zitten vervat in de functiebeschrijving. Speciale aandacht wordt o.a. besteed aan goede communicatieve en sociale vaardigheden, het beschikken over de nodige technische kennis, stressbestendigheid, zin voor discretie en verantwoordelijkheidszin.

Wat bieden wij jou aan? 

Wedde

Je kan rekenen op een aanvangswedde in weddenschaal Bv1-Bv3 of C3-C4 (afhankelijk van je diploma), eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector wordt maximaal meegerekend als die beroepservaring relevant is voor de functie. Je kan een weddeberekening aanvragen via vacature@blankenberge.be. Wij bezorgen je een berekening op maat, gebaseerd op jouw anciënniteit.

Daarnaast bieden wij jou:

 • een boeiende en uitdagende job in contractueel verband
 • een maaltijdcheque van € 8 voor elke gewerkte dag (werknemersbijdrage € 1,09 per cheque)
 • een interessante vakantieregeling 
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km)
 • terugbetaling van het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer
 • een gratis hospitalisatieverzekering
 • een eindejaarstoelage
 • bijzondere aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling via verschillende opleidingsmogelijkheden
 • tal van interessante voordelen en aanbiedingen via het lidmaatschap van onze personeelsvereniging HAPO (hulp aan personeel en ondersteuning)
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • meer dan 620 topcollega's!

Solliciteren

Solliciteren kan schriftelijk tot en met zondag 28 november 2021. Mail naar vacature@blankenberge.be of bezorg je brief aan Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge, Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge.

Voeg aan je kandidatuur volgende zaken toe:

 • je sollicitatiebrief
 • je cv
 • het gevraagde diploma of brevet
 • een uittreksel uit het strafregister van niet ouder dan twee maanden (Hiermee toon je aan dat je gedrag overeenstemt met de job. Staan er op dit document ongunstige vermeldingen, dan mag je hierover meer uitleg geven.)

Enkel volledige kandidaturen komen in aanmerking.

Selectieproeven

De selectieproeven voor deze selectieronde worden voorzien op dinsdag 7 december 2021. Hou deze dag alvast vrij! Verdere details worden meegedeeld na het afsluiten van de kandidaturen. 


Kan je je niet vrijmaken op deze dag, maar heb je toch een sterke interesse om in het woonzorgcentrum aan de slag te gaan? Dan hoef je helemaal niet te wachten! Overtuig ons via een eenvoudig en snel in te plannen interview van jouw motivatie en ga aan de slag via een tijdelijk contract bij ons lokaal bestuur. Wij organiseren op dinsdag 8 maart 2022, dinsdag 7 juni 2022, dinsdag 6 september 2022 en dinsdag 6 december 2022 opnieuw selectieproeven, waarbij ook jij dan een contract van onbepaalde duur kan veroveren in ons zorgteam.