Verzekering Gewaarborgd Wonen

Sedert 1 januari 2023 kan je de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen bij het Vlaams Woningfonds.

Wat?

Dit is een gratis verzekering die je kan afsluiten na het aangaan van een hypothecair krediet bij een (commerciële) kredietinstelling voor het bouwen, kopen en/of renoveren van een woning.
Hiermee ben je gedurende 10 jaar verzekerd tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige stopzetting van een zelfstandige activiteit.

Voor wie?

  • je bent op dat ogenblik en de 12 maanden die hieraan voorafgaan volledig arbeidsgeschikt en oefent een beroepsactiviteit uit;
  • je moet bij een (commerciële) kredietinstelling een hypothecair krediet hebben afgesloten van minstens 50.000 EUR voor de bouw of het kopen (al dan niet met renovatie -) van een woning of van 25.000 EUR voor het louter renoveren van een woning;
  • de woning ligt in het Vlaams Gewest, wordt je hoofdverblijfplaats en is je enige woning in volle eigendom;
  • de verkoopwaarde van de woning mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden.

Hoe deze verzekering aanvragen?

Je vraagt deze verzekering ten laatste één jaar na de eerste kapitaalsopname van de lening digitaal aan via het formulierenloket van het Vlaams Woningfonds.

Meer info?

Alle info op: www.vlaamswoningfonds.be