Viewer kadasterkaarten

Cadgis is een nuttige viewer die wordt aangeboden door de Federale Overheidsdienst Financiën. 
De vermelde huisnummers geven slechts bij benadering de ligging aan en zijn bijgevolg niet noodzakelijk correct. Voor de officiële huisnummers kan je terecht bij de Afdeling Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Open de cadgis-viewer kadasterkaarten