Voetpadenplan

Een voetpad is veel meer dan een gedeelte van de rijweg dat voorbehouden is voor voetgangers. Het is immers de zone bij uitstek om de meeste voorzieningen die noodzakelijk zijn voor ons hedendaags comfort in onder te brengen.

De continue evolutie van technologie speelt zich dan ook voor een belangrijk deel af in deze zone.

Het beheer van de voetpaden wordt geregeld via diverse wetgevingen, waaronder hoofdstuk XVI van de stedelijke Verordening op de Bouwwerken van 1933 en het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer (dd. 29.04.1997). Daarnaast zijn er diverse federale en gewestelijke bepalingen inzake de rechten van nutsmaatschappijen.

In stad Blankenberge werd in 2008 gestart met de opmaak van een voetpadenplan (VPP) met als doel de voetpaden langs verbindingswegen systematisch te vernieuwen.

Binnen dit programma werden volgende weken reeds voltooid:

  • 2008: Koninginlaan
  • 2009: Luikstraat-Haelenstraat-Van Mullemstraat
  • 2010: Kemmelbergstraat-Tervatestraat-Diksmuidestraat (deel 1)-Oudstrijdersstraat-K. Boudewijnlaan (deels)
  • 2013: Diksmuidestraat (deel 2)-Ieperstraat-Nieuwpoortstraat-Houthulststraat-K. Albert-I-laan (deels)
  • 2014: Ontmijnersstraat (deels)-Scarphoutdreef
  • 2015: Prinsenlaan-Nuytemanslaan-Groenestraat-Ooststraat
  • 2016: Generaal Lemanstraat
  • 2017: Ontmijnersstraat (deels)-M. Pyckstraat-Landdijk
  • 2019: IJzerstraat

Momenteel worden de werken van VPP 2018 in de W. Tellstraat-Forthoekstraat-Sint-Elooistraat-Uitkerkestraat-R. Novarumstraat (oneven huisnummers) afgerond.