Voetpadenplan 2018: W. Tellstraat en omgeving

Nadat in het najaar van 2017 de wegenis in de W. Tellstraat, Forthoekstraat, Dumonstraat, Sint-Elooistraat, Uitkerkestraat en de Rerum Novarumstraat van een nieuwe toplaag werden voorzien, is het dossier voor het herstel van de voetpaden opgestart.
Omwille van uitgegroeide boomwortels kwam de normale doorgang via het voetpad immers in het gedrang.

Voor de aangelanden werd een infovergadering belegd op 17 juli 2018 (presentatie in bijlage). 

Intussen werden de bomen gerooid en hebben de nutsmaatschappijen hun nieuwe leidingen in de straten aangelegd. Op heden dienen nog slechts enkele woningen op deze nieuwe leidingen te worden overgekoppeld.

Door de stad en TMVW/Farys werd Aannemingen Penninck aangeduid om de vernieuwing van de voetpaden uit te voeren.
Om de hinder naar de bewoners te beperken en de doorgang in de straat te verzekeren werd opgelegd dat er slechts aan één zijde van de straat kan gewerkt worden. Gezien de doorgang van het schoolverkeer werden tevens beperkingen opgelegd met betrekking tot het aanvangsuur van de werken.

Op 7 januari 2019 zijn de werken gestart aan de even zijde van de Forthoekstraat.
In een week tijd werd dit voetpad opgebroken en heraangelegd in fundering en zijn de nieuwe boomvakken geplaatst. Tegen 18 januari wordt verwacht dat ook het voetpad aan de oneven zijde van de straat klaar ligt om de nieuwe betonstraatstenen aan te leggen.

Na de werken in de Forthoekstraat verplaatst de aannemer zijn activiteiten naar de W. Tellstraat, in eerste instantie naar het doodlopend eind (huisnummers 1 tot 25 en 2 tot 48).