Voordracht: hoe gezond is onze voeding? door Dr. Ir. E. De Maerteleire

Hoe toxisch is onze voeding m.a.w. welke stoffen komen, al dan niet gewenst, in onze voeding terecht en kunnen alzo schadelijke effecten aan onze gezondheid veroorzaken?

In eerste instantie wordt gedacht aan contaminanten zoals: hormonen, pesticide residuen, zware metalen, antibiotica en zo verder. Zonder hierbij te vergeten dat van natuur uit een ganse reeks schadelijke stoffen inherent in onze voeding aanwezig is en waarbij terdege moet mee rekening gehouden worden bij het samenstellen van een dagdagelijkse voeding.

Zijn hormonen schadelijk of niet? Is onze vis nog eetbaar? Komen er zware metalen vrij in conserven? Kunnen we iets doen om botulisme en Salmonellose te vermijden? Wat kunnen de gevolgen zijn van dioxinevergiftiging op korte en lange termijn? Wat zijn PCB's en hoe komen ze in onze voeding terecht? Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?

Praktische informatie

Wanneer

Prijs

Gratis

Waar

Dienstencentrum De Bollaard

Organisatie

Dienstencentrum De Bollaard

Filter op categorie