Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs 36 maanden - mét begeleider. Dit voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs 18 maanden - zonder begeleider. Dit voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs 12 maanden – mét begeleiders. Dit voorlopig rijbewijs kan enkel aangevraagd worden wanneer de aanvrager houder is geweest van een voorlopig rijbewijs 36 maanden en/ of een voorlopig rijbewijs 18 maanden en waarvan de geldigheid verstreken is. Indien de kandidaat binnen de 3 jaar na het verstrijken toch een nieuw voorlopig rijbewijs wenst, kan hij dit model 12 maanden aanvragen. Dit model is niet verlengbaar.

Voorwaarden

 • Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

 • Je voldoet aan de verblijfsvoorwaarden voor het aanvragen van een voorlopig rijbewijs.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleider): je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.

 • Voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider): je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

 • Voorlopig rijbewijs 12 maanden: je bent 18 jaar en bent houder geweest van een voorlopig rijbewijs 36 maanden en/of een voorlopig rijbewijs 18 maanden. Je hebt 6 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool na het verlopen van het vorige voorlopige rijbewijs én jouw theorie examen is nog steeds geldig (niet langer dan 3 jaar geleden).

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen bij de dienst rijbewijzen in het stadhuis.

Wat meebrengen

 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: breng het rijgeschiktheidsattest mee.
 • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs met begeleider, moet de begeleider het aanvraagformulier van je voorlopig rijbewijs ondertekenen en aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Minstens 8 jaar houder van categorie B
  • Laatste 3 jaar geen verval van het recht tot sturen
  • Ingeschreven
  • Je bent ingeschreven in België en je bent houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in België
  • Je mag niet op het voorlopig rijbewijs van een andere leerling als begeleider vermeld zijn binnen het jaar voor de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs waarop je als begeleider opgenomen wordt. Dat verbod geldt niet voor de begeleiding van: de echtgenoot of persoon met wie je feitelijk of wettelijk samenwoont / de eigen (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen / de (klein)kinderen, zussen, broers en pleegkinderen van de echtgenoot of persoon met wie je feitelijk of wettelijk samenwoont
 • Breng dan ook een nieuwe, recente foto mee.
 • 25 euro

Afspraak maken

Internationaal rijbewijs nodig?

Maak een afspraak