[2019.11.12] VPP 2018-W. Tellstraat en omgeving: afwerking

De heraanleg van de voetpaden dateert al van enkele maanden terug, voor de afwerking was het even wachten op het plantseizoen.

Vorige week werden de resterende nieuw te plaatsen bomen in de kwekerij gekeurd. Deze werden intussen klaargemaakt voor transport en zullen in de week van 11 november in Blankenberge geleverd worden. De aanplanting start meteen na levering.

Aansluitend dient de aannemer nog een aantal bemerkingen weg te werken. Dit betreft onder andere twee plaatsen waar waterstagnatie optreedt (plasvorming), een aantal paaltjes die nog dienen geplaatst te worden en het nazicht van enkele voegen.

Om vervuiling en ongewenste kruidengroei onderaan de bomen te beperken/vermijden, wordt tenslotte in de komende weken in de boomspiegels van alle boomputten onderbeplanting geplaatst door de stedelijke technische dienst. Hierbij wordt geopteerd voor Liriope muscari of Leliegras, dat circa 20-40 cm hoog groeit, wintergroen blijft en bloeit in augustus en september.

Ook wordt de groenzone ter hoogte van het Molenhoekpad nog door de eigen groendienst onder handen genomen.