VPP 2018-W. Tellstraat en omgeving: einde werken in zicht

De voetpaden aan de oneven huisnummers in de W. Tellstraat werden intussen opgebroken en opnieuw in fundering aangelegd. Op maandag 20 mei wordt gestart met de aanleg van de betonstraatstenen in deze zone, waarna ook de boomputten tijdelijk gevuld worden met aarde (om valpartijen te voorkomen).

Gelijktijdig wordt gestart met de opbraak van de voetpaden aan de even huisnummers, vanaf de Dumonstraat richting Evendijk West. Deze werken zullen vermoedelijk een twee- tot drietal weken duren, waarna de aannemer zich begin juni verlegt naar de Uitkerkestraat.

In functie van de voltooiing van de overkoppeling van de huisaansluitingen voor nutsvoorzieningen zal worden geopteerd om te starten aan de straatzijde met de even, dan wel oneven huisnummers. Dit wordt nog aan de bewoners meegedeeld.
Bij aanpak van de even huisnummers wordt gewerkt vanaf de Kerkstraat richting W. Tellstraat, de oneven huisnummers in omgekeerde richting.
In totaal worden drie weken voorzien om de voetpaden in deze straat te vernieuwen.

Tenslotte wordt eind juni het laatste voetpad aangepakt, zijnde de oneven huisnummers in de Rerum Novarumstraat, waarbij gewerkt zal worden vanaf de Uitkerkestraat in de richting van de Dumonstraat.

Na een tweetal weken, en voor het zomerbouwverlof van de aannemer (12 juli), dienen alle werken aan de voetpaden voltooid te zijn.

Het plaatsen van de nieuwe openbare verlichting in zowel de W. Tellstraat, Forthoekstraat, Sint-Elooistraat, Dumonstraat als R. Novarumstraat is momenteel door Fluvius voorzien tussen 17 en 28 juni.

Volgend op deze werken kunnen ook de voetpaden op de hoek van de W. Tellstraat met de Forthoekstraat worden afgewerkt. Het is immers wachten op de plaatsing van de nieuwe openbare verlichting om op deze locatie de oude kabels af te koppelen.

Gezien het plantseizoen van bomen loopt van begin november tot eind maart, kunnen de resterende bomen momenteel niet worden aangeplant. Van zodra de omstandigheden dit toelaten zullen in het najaar de boomputten verder worden uitgediept en de nieuwe Noorse Esdoorns (Acer platanoides ‘Columnare’) worden geplaatst.