VPP 2018-W. Tellstraat en omgeving: vordering werken

Op heden zijn de voetpaden in de Forthoekstraat reeds vernieuwd, werden de bomen aangeplant en dienen op enkele plaatsen de voegen nog te worden volgeschuurd. De pijpekop in de Willem Tellstraat en het Molenhoekpad liggen reeds in fundering, waarbij in de week van 25 maart 2019 de ploeg die instaat voor het leggen van de klinkers terugkomt om de betonstraatstenen aan te leggen.

Op het kruispunt van de Forthoekstraat en de W. Tellstraat dient Fluvius nog werken uit te voeren in de voetpadzone waardoor de afwerking nog even op zich laat wachten.
De opbraak van de voetpaden verplaatst zich dan ook naar de zone in de Willem Tellstraat tussen de Sint-Elooistraat en de Forthoekstraat.

Omstreeks het paasverlof worden vervolgens de voetpaden in de Sint-Elooistraat onder handen genomen gedurende 3 à 4 weken. Merk op dat in de tweede week van het paasverlof de aannemer geen werken zal uitvoeren (bouwverlof).

Vervolgens wordt verder gewerkt aan de oneven zijde van de Willem Tellstraat tussen de Evendijk West en de Sint-Elooistraat.

Bij Fluvius werd intussen meermaals aangedrongen op het herstel van de openbare verlichting in de Dumonstraat en in de Willem Tellstraat t.h.v. de parking van d’Hoogploate. Gezien de oude voedingskabel van de openbare verlichting niet langer gebruikt kan worden, zullen - in afwachting van de levering van de nieuwe verlichtingstoestellen - op de nieuw geplaatste kabel enkele gerecupereerde lichtpunten worden aangebracht. Verwachtende dat dit wordt uitgevoerd op 8 april.
Van zodra de nieuwe openbare verlichtingspalen en armaturen beschikbaar zijn (vermoedelijk mei-juni 2019), worden de verlichtingstoestellen in gans de wijk vervangen.