VPP 2019 - Ijzerstraat: start vernieuwing voetpaden

De voorbije maanden werden, in voorbereiding van de vernieuwing van de voetpaden, de kabels en leidingen door de nutsmaatschappijen vernieuwd.

Op een aantal plaatsen dienen de huisaansluitingen nog te worden overgekoppeld en worden de bewoners door Fluvius gecontacteerd om in onderling overleg een tijdstip hiervoor te bepalen.

Intussen werd de aannemer Verhegge Marc bvba (ON 0416.189.782) aangesteld om de eigenlijke vernieuwing van de voetpaden op zich te nemen voor 256.516,16 EUR incl. BTW. De firma Struktuur bvba staat in voor de veiligheidsco├Ârdinatie.

Bij de vernieuwing van de voetpaden wordt voorzien om een aantal maatregelen te nemen om de leefbaarheid in de Ijzerstraat te optimaliseren. Zo worden:

  • enkele groenelementen (bomen en haagje) aangeplant;
  • de voetpaden op de hoeken van de zijstraten uitgebouwd om ruimte te creëren, hoekparkeren te vermijden en meer comfort te geven aan de voetgangers;
  • de zebrapaden over de straat aangelegd in een bed met dezelfde klinkers als de voetpaden, waarbij een remmend effect wordt beoogd, alsook wordt getracht om doorgangsverkeer uit de straat te houden.
  • het pleintje op de hoek met de Sgt. De Bruynestraat structureel heraangelegd om een betere aanblik te geven en de problematiek van ongewenste kruiden structureel op te lossen;
  • verlaagde boordstenen voorzien in de looplijnen op de hoeken van de straat, alsook ter hoogte van in- en uitritten van garages.

Qua bestratingsmaterialen werd geopteerd voor dezelfde betonstraatstenen die eerder gebruikt werden in andere zones van het voetpadenplan zoals de M. Pyckstraat, Ontmijnersstraat, Willem Tellstraat, Prinsenlaan, Groenestraat,...

De aannemer start op maandag 29 april 2019 met het vernieuwen van de voetpaden op de hoek van de Sgt. De Bruynestraat aan de zijde van de oneven huisnummers in de richting van de De Smet de Naeyerlaan. Vervolgens wordt het voetpad aan de overzijde vernieuwd om dan verder te werken (langs de pare huisnummers) tot aan het Delangheplein.
Als laatste fase volgt het voetpad aan de oneven huisnummers tussen het Delangheplein en de Sgt. De Bruynestraat.

Aansluitend op het vernieuwen van de voetpaden wordt voorzien om via een andere aannemer de toplaag van de rijweg te vernieuwen.

Bedoeling is dat alle werken eind juni, begin juli 2019 worden afgerond.

De werken kunnen niet uitgevoerd worden zonder tijdelijke hinder voor de bewoners, waarbij de toegang naar de woningen steeds wordt gegarandeerd, doch in de fase van de heraanleg garages tijdelijk niet bereikbaar zullen zijn voor voertuigen.

Handelaars hebben in principe reeds een melding met betrekking tot de hinderpremie ontvangen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Meer info over de hinder- en sluitingspremie is terug te vinden op de pagina FAQ - Veelgestelde vragen.