[2019.07.05] VPP 2019 - Ijzerstraat: vernieuwing voetpaden voltooid

In de week van 1 juli 2019 heeft de aannemer de werken voor de vernieuwing van de voetpaden in de Ijzerstraat afgerond.
Naast de eigenlijke vernieuwing van de voetpaden worden nog enkele andere acties uitgevoerd, die hierna kort worden opgelijst:

Niet enkel de voetpaden, maar ook de rijweg heeft nood aan vernieuwing. Die geplande vernieuwing van de asfalttoplaag was bedoeld om aansluitend op de werken van de voetpaden uitgevoerd te worden, maar moet door externe factoren verschoven worden naar september. Van zodra de concrete uitvoeringsdata gekend zijn, worden de bewoners hiervan ingelicht.

Om het pleintje op de hoek van de J. De Meyerstraat en de Sgt. De Bruynestraat aan te kleden, wordt voorzien in aangepast straatmeubilair. Deze worden meteen na levering geplaatst.

Daarnaast wordt ook de openbare verlichting gemoderniseerd. Fluvius, de beheerder van het openbaar verlichtingsnet, heeft momenteel de vernieuwing van de openbare verlichting ingeplant in de week van 30 september (=week 40). De nieuwe LED-armaturen zijn van hetzelfde type als in de Ontmijnersstraat en de W. Tellstraat.

Tenslotte wordt in de Ijzerstraat ook beplanting voorzien. Naast enkele bomen wordt het pleintje afgeboord met een haag. Deze planten kunnen evenwel pas geplaatst worden in het volgend plantseizoen dat start in november.