Vraag attesten aan via het vernieuwde e-loket RSS

Een fysiek bezoek aan de dienst Burgerzaken is voor vele attesten vanaf 15 juli 2020 niet meer nodig. Met de introductie van een vernieuwd e-loket vraag je tal van documenten voortaan aan van achter je pc.

De voorbije maanden hebben een grote impact gehad op de werking van de verschillende stadsdiensten. De dienst Burgerzaken moest bijvoorbeeld noodgedwongen overgaan tot werken op afspraak. De ervaring heeft geleerd dat dit wel voordelen biedt om de nodige tijd te kunnen uittrekken voor burgers die met specifieke vragen zitten.

Anderzijds is het maken van een afspraak voor het afhalen van een attest soms een drempel. In die zin komt het vernieuwde e-loket als geroepen en kan het Lokaal Bestuur de stadsdiensten dichter bij de burger brengen. Voortaan vraag je attesten zoals een uittreksel uit het bevolkingsregister of een akte van de burgerlijke stand online aan. Ook een adreswijziging doorgeven kan online. Met een simpele druk op de knop vind je enkele tellen later het gevraagde document automatisch in je mailbox. Het enige wat je nodig hebt, is een internetconnectie en een kaartlezer. Of meld je aan via de app itsme®.

Voor uittreksels uit het strafregister hoef je je vanaf 15 juli 2020 ook niet langer tot de politie te wenden. Een uittreksel uit het strafregister vraag je vanaf nu eveneens via het e-loket aan. Heb je geen toegang tot internet, dan kan je dit aanvragen in de loketten van de dienst Bevolking. Hiervoor maak je vooraf telefonisch een afspraak via T 050 636 460.

Gepubliceerd op donderdag 16 juli 2020 8 u.