Vrijetijdstoelage

Met de vrijetijdstoelage kan je onder bepaalde voorwaarden goedkoper deelnemen aan cultuur-, jeugd-, sport- of vrijetijdsactiviteiten.

Voor wie?

Inwoners van Blankenberge die recht hebben op of toegelaten zijn tot:
(mensen die een dossier hebben bij het OCMW richten zich tot hun dossierbeheerder van het OCMW)

  • De verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (VT-statuut)
  • In schuldbemiddeling
  • Ook verenigingen kunnen voor hun leden die moeilijkheden ondervinden om hun lidmaatschap of uitrusting te betalen een vrijetijdstoelage onder de vorm van vrijetijdscheques rechtstreeks aanvragen bij het Sociaal Huis

Procedure

Een vrijetijdstoelage kan aangevraagd worden bij het Sociaal Infopunt van het Sociaal Huis, zolang het budget nog niet opgebruikt is.

De vrijetijdstoelage kan je gebruiken voor de volledige of gedeeltelijke betaling van de kosten van deelname aan:

  • Lokale sociale, culturele of sportieve erkende Blankenbergse verenigingen (o.a. voor sportkampen) met inbegrip van lidgeld en de voor de deelname noodzakelijke benodigdheden en uitrustingen.
  • Vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de jeugddienst (o.a. speelpleinwerking), de sportdienst en het cultuurcentrum, de bibliotheek, de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord en dienstencentrum De Bollaard.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een vrijetijdstoelage moet een van de volgende attesten worden voorgelegd:

  • Een attest van verhoogde tegemoetkoming
  • Een attest collectieve schuldenregeling