Vrijwilligers inzetten

De vrijwilligers zijn het cement van de vereniging zeggen ze wel eens. Denk maar aan de materiaalmeester, kantine-uitbaters, chauffeur,… Deze mensen zijn broodnodig voor de vereniging, maar wat moet je nu allemaal weten en waar hou je rekening mee als je een vrijwilliger inzet?

Wie mag vrijwilligers inzetten?

Enkel een feitelijke vereniging, private of publieke rechtspersoon zonder winstoogmerk kunnen vrijwilligers inzetten. Vennootschappen moeten beroep doen op de reguliere tewerkstelling.

  • Informatieplicht: vooraleer je een vrijwilliger inzet, moet je een nota of overeenkomst voorleggen waarin onder andere de doelstelling van de organisatie wordt vermeld, het feit dat er een verzekering is afgesloten, of er een vergoeding is en zo ja, hoeveel die bedraagt,...
  • Verzekeringsplicht: de opdrachtgever moet voor elke vrijwilliger een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten. Daardoor is de vrijwilliger niet verantwoordelijk voor schade die hij aanricht tijdens zijn opdracht. Organisaties kunnen zo’n verzekering gratis afsluiten via de website www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Organisaties moeten een lijst bijhouden met alle vrijwilligers die ze inzetten, wanneer ze die inzetten, voor welke opdracht en tegen welke vergoeding. Dat doe je best als vrijwilliger zelf ook, zodat je toch enig bewijsmateriaal hebt als je controle zou krijgen. Verder wordt er ook best een soort kostennota opgesteld.

Let op: als je een werkloosheidsuitkering krijgt, mag je niet altijd zomaar vrijwilligerswerk doen. Je moet hiervoor toelating krijgen van de RVA.