Vrijwilligerswerking

Op veel diensten en activiteiten komen vrijwilligers de werking versterken.
Het vast personeel en de vrijwilligers werken schouder aan schouder en dit komt
iedereen ten goede. Vrijwilligers zijn zonder twijfel een belangrijke meerwaarde.

Bij het vrijwilligersloket kan elke kandidaat-vrijwilliger terecht met vragen. Hier worden de mogelijkheden en vacatures toegelicht en gebeurt de dispatching naar de verschillende diensten bij stad en OCMW.

Op verschillende momenten van het jaar worden gratis activiteiten gepland, zowel
verwenmomenten als vormingsactiviteiten met een interessante inhoud.

Een greep uit de mogelijkheden:

  • Cultuurcentrum / Belle Epoque Centrum / Erfgoed / Archief: ontvangst bezoekers voorstelling, toezicht tentoonstelling, inventariseren, archiveren,...
  • Dienstencentrum De Bollaard: begeleiden en hulp bij activiteiten, de Digiclub, buurtbabbels en buurtzorg, huisbezoek 80+, buurtwandelingen met honden, vertelmomenten en interviews senioren,…
  • Bibliotheek: hulp bij voorleesmomenten, begeleiding leesgroepen, boekendienst aan huis, logistieke hulp bij bibactiviteiten,...
  • Jeugddienst / Toerisme / Dienst Evenementen / Sportdienst: hulp bij activiteiten en evenementen,…
  • Kinderdagverblijf ‘t Schelpje: hulp bij activiteiten, voorlezen,...
  • Woonzorgcentrum De Strandjutter / Dagverzorging De Vierboete: mobiel winkeltje, hulp bij activiteiten binnen- of buitenshuis,...
  • De praatgroep voor anderstaligen / Kledijdepot voor kinderkledij en speelgoed / Woon- en energieloket,…

Aanmelden bij het vrijwilligersloket (enkel op afspraak):