Waarom richt Blankenberge een Klimaatbedrijf op?

  • Grote slaagkans: met Klimaatbedrijf Blankenberge neemt het lokaal bestuur zelf het initiatief om tot duurzame oplossingen te komen. Het bestuur wil een voortrekkersrol opnemen. Hierdoor straalt het ook daadkracht en vertrouwen uit.
  • Imagowaarde: dit project is een pilootproject in België. Deze aanpak is nog nieuw in het land. Waar Blankenberge nu misschien nog niet tot de topspelers behoort wat duurzaamheid en energieco√∂peraties betreft, kan het Klimaatbedrijf voor een serieuze inhaalbeweging zorgen. Het kan ons op de kaart zetten als innovatieve en vooruitdenkende stad.
  • Nood vanuit het LEKP: LEKP staat voor Lokaal Energie- en Klimaatpact. Met Klimaatbedrijf Blankenberge neemt het bestuur stappen in werf 2 en 3 van het pact. Om dit te realiseren is er nood aan budget en samenwerking met inwoners en ondernemers. Meer info over het LEKP:
    www.lokaalklimaatpact.be.
  • Katalysator voor de stad: het geld dat het bestuur op termijn bespaart door in te zetten op duurzame ingrepen, zet de deur open voor andere investeringen. Niet enkel de inwoners en ondernemers winnen erbij, het is ook financieel voordelig voor het lokaal bestuur.