Wat doen als je niet kan gaan stemmen op 14 oktober? RSS

Geeft u volmacht?

NEE

 • U bent op reis:
  • U bezorgt bij de bevolkingsdienst een attest van uw reis waarop uw naam, vertrek- en terugreisdatum en bestemming vermeld staat. Indien u reeds uw oproepingsbrief ontvangen hebt, brengt u die ook mee.
  • Indien u vooraf geen bewijsstukken hebt (bv rondreis met caravan) verzamelt u bewijsstukken waaruit blijkt dat u de dag van de verkiezingen in het buitenland was (Dit kan bv een stempel zijn van het lokale politiekantoor of de campingeigenaar,…. Deze bewijsstukken brengt u zo snel mogelijk binnen bij de bevolkingsdienst.
 • U hebt een andere reden:
  • U bezorgt een bewijs bij de bevolkingsdienst. Indien u reeds uw oproepingsbrief ontvangen hebt, brengt u die ook mee.
  • Deze bewijsstukken zijn:
   • Ziekte of handicap: medisch attest
   • Beroepsredenen: attest werkgever. Indien u voor beroepsredenen in het buitenland bent kunnen ook de leden van uw gezin op basis van dat attest een volmacht geven.
   • Schippers, marktkramers, kermisreizigers en hun gezinsleden: attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt.
   • Zelfstandigen: u vraagt een attest van uw zelfstandige activiteit aan bij de wijkdienst
   • Verblijf in strafinrichting: attest van de directie van de strafinrichting 
   • Geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
   • Studieredenen: attest van de directie van de onderwijsinstelling

 JA

 • U bent op reis:
  • U bezorgt bij de bevolkingsdienst een attest van uw reis waarop uw naam, vertrek- en terugreisdatum en bestemming vermeld staat. Indien u vooraf geen bewijsstukken hebt, legt u een verklaring op eer af aan het loket van de bevolkingsdienst.
  • Indien u reeds uw oproepingsbrief ontvangen hebt, brengt u die ook mee.
  • De bevolkingsdienst bezorgt u een attest van de burgemeester.
  • Dit attest kan aangevraagd worden tot en met 13 oktober 2018.
  • Het attest, het volmachtformulier, de oproepingsbrief en de bewijsstukken worden in 1 bundel samen gevoegd. U bezorgt deze bundel aan de persoon die voor u gaat stemmen.

 • U hebt een andere reden:
  • U zorgt voor een bewijs dat aantoont dat u niet kunt gaan stemmen.
  • U bundelt dit bewijs met de oproepingsbrief en het volmachtformulier en bezorgt dit aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  • De bewijsstukken zijn:
   • Ziekte of handicap: medisch attest
   • Beroepsredenen: attest werkgever. Indien u voor beroepsredenen in het buitenland bent kunnen ook de leden van uw gezin op basis van dat attest een volmacht geven.
   • Schippers, marktkramers, kermisreizigers en hun gezinsleden: attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt.
   • Zelfstandigen: u vraagt een attest van uw zelfstandige activiteit aan bij de wijkdienst
   • Verblijf in strafinrichting: attest van de directie van de strafinrichting
   • Geloofsovertuiging: attest van de religieuze overheid
   • Studieredenen: attest van de directie van de onderwijsinstelling

Algemene informatie

 • Een volmacht mag aan iedereen gegeven worden. Er moet geen familieband zijn.
 • De volmachtdrager moet gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever.
 • Elke persoon kan maar 1 volmacht krijgen.
 • Een Belg kan alleen volmacht geven aan een Belg, een niet-Belg kan volmacht geven aan een niet-Belg of een Belg.

Waar kan ik een volmacht halen?

Gepubliceerd op maandag 30 juli 2018 11.40 u.