Wat gebeurt er met de MUG en de spoedafdeling in Blankenberge? RSS

Het stadsbestuur wil duidelijkheid scheppen rond de situatie die de afgelopen dagen is ontstaan rond de MUG.

Omwille van de onverwachte situatie die de afgelopen dagen is ontstaan rond de MUG (mobiele urgentiegroep) wenst het stadsbestuur Blankenberge zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen naar de bewoners toe.

Burgemeester Ivan De Clerck communiceerde gedurende het weekend van 31 maart via de sociale media: “Sinds vrijdagnamiddag 30 maart iets na 17 uur ben ik op de hoogte van de tijdelijke situatie met de MUG. Onmiddellijk werd overleg gevoerd met AZ Zeno, de gouverneur en de brandweerzone. In een latere fase werden ook contacten gelegd met diverse kabinetten. Voor mezelf is er maar één grote prioriteit, namelijk de veiligheid van onze inwoners en de vele toeristen met een maximale dienstverlening vrijwaren. De komende dagen wordt alles in het werk gesteld om dit alles zo snel mogelijk opnieuw te kunnen garanderen.

In het belang van een positief eindresultaat kan ik nu niet alles in de openbaarheid brengen. Ik garandeer onze inwoners en bezoekers echter alles in het werk te stellen om deze onrechtvaardige situatie recht te zetten. Ik ben een boze, maar strijdvaardige burgemeester. Belangrijke voetnoot: de dienstverlening blijft verzekerd, de spoeddienst is open en de 112, de ambulances, zijn operationeel.”

De afgelopen jaren werden door de respectievelijke burgemeesters samen met de directie van AZ ZENO, de bevoegde ministers en hun kabinetten meerdere gesprekken gevoerd (met succes). Daarbij werden afspraken gemaakt omtrent de mogelijkheden om de MUG, PIT (Paramedisch interventie Team met verpleegkundige), of PITplus (idem met dokter aan boord) in Blankenberge te behouden.

Waar het nu (de afgelopen dagen) administratief is fout gelopen, is niet onmiddellijk duidelijk. Wel wordt direct na dit verlengde weekend actie ondernomen om zo snel mogelijk een duidelijke oplossing voor Blankenberge vast te leggen.

De burgemeester van Blankenberge, Ivan De Clerck is duidelijk: “Meerdere criteria bevestigen de nood aan een MUG of een PIT in Blankenberge: bijna veertig percent van onze inwoners is zestig plusser. Vergeet de maatschappelijk zwakkere doelgroepen niet en de invloed van ons toerisme, waarbij onze stad explodeert van 20.000 naar 100.000 aanwezige personen op ons grondgebied. Laat die ambulance dan maar eens komen van eender waar….waanzin!”

Gepubliceerd op zondag 1 april 2018 19.08 u.