Werken openbaar domein

Op deze pagina vind je meer informatie terug over de lopende en geplande werken op het openbaar domein van Blankenberge die een belangrijke impact hebben op hun omgeving.

Via de website van het Agentschap Wegen & Verkeer kan je de wegenwerken op gewestwegen over gans Vlaanderen raadplegen.

Op het Generiek Informatie Portaal Openbaar Domein (GIPOD) kan je alle geregistreerde innames van het openbaar domein raadplegen, zowel voor werken, markten als evenementen.