Werken rondom jachthaven vanaf september RSS

In september start het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust samen met Lokaal Bestuur Blankenberge een aantal projecten rond de jachthaven. De werken zijn het sluitstuk van de maatregelen om de stad en het achterland te beschermen tegen zware stormvloeden.

Sluitstuk stormmuur Barcadère

De stormmuur rond de jachthaven verhindert overstromingen via de haven. De Barcadère, de
zone tussen de Havenstraat en het Vismijntje, en de openingen in de muur die toegang geven tot de wandeldijk, vormen vandaag de laatste zwakke schakels in de bescherming.

Het laatste stuk stormmuur komt tussen de bestaande golfbreker aan de Van Praethelling en
de Havenstraat. De Havenstraat zelf zal bij storm afgesloten kunnen worden met mobiele keringen. Het laatste stuk stormmuur vormt dan de scheiding tussen de Franchommelaan en het parkeerterrein en doet over het grootste gedeelte dienst als zitbank.

De parkeerplaatsen blijven behouden. De in- en uitrit verhuist naar de Havenstraat en aan het Vismijntje komt een extra inrit. Tussen het voetpad aan de waterkant en de parking
komen mobiele zitbanken en bloembakken.

Mobiele keringen

In de huidige stormmuur en ook in het laatste stuk dat nog gebouwd wordt, zijn nog een aantal openingen. Bij stormweer zijn dit zwakke plekken. Om deze te kunnen afsluiten, plaatsen we mobiele keringen of rolpoorten. Om die constructies in te passen, moet een deel van de bestaande stormmuren opnieuw afgebroken worden. De rolpoorten uit gelast staal zullen wanneer storm voorspeld is, automatisch sluiten. In nood kunnen ze manueel bediend worden.

Testproject met zelfsluitende mobiele keringen

Ter hoogte van de Van Praethelling zal nog een opening zijn in de stormmuur. Hier komt een zelfsluitende mobiele kering als testproject. Zo’n kering sluit zich bij storm automatisch onder invloed van het opkomend water, maar kan ook handmatig dichtgezet worden.

Ook de haveningang (westeroever) krijgt een zelfsluitende mobiele kering als testproject. Daar
zal ze door de grote golven die tijdens stormen ontstaan, regelmatig onderworpen worden aan
grote golfimpacten. De ideale testlocatie dus.

Nieuwe kaaimuren in Franchommelaan en Havenstraat

Tegelijkertijd met alle werken om de stad te beschermen tegen zware stormvloeden, worden in de Havenstraat en de Franchommelaan nieuwe kaaimuren gebouwd. De bestaande glooiingen zijn verouderd en verhinderen een verdieping van de jachthaven. Bij het baggeren zouden de kaaimuren het begeven.

Tot slot zal de Franchommelaan rechtgetrokken worden. Eerst is het stuk kaaimuur aan de Barcadère aan de beurt. In september 2021 krijgt het stuk tussen het Vismijntje en de Pekelput een nieuwe kaaimuur.

De nieuwe kaaimuren bestaan uit een stalen damwand met een kespbalk (een soort steunbalk) uit gewapend beton. Om ervoor te zorgen dat de damwanden voldoende stabiel zijn, is een tweede damwand nodig. In de Havenstraat komt die tweede damwand aan de voorzijde van het windscherm. Die zone zal dus opengebroken worden en tegelijkertijd worden daar de kleiklinkers en blauwe hardsteen vernieuwd.

Het langsparkeren in de Havenstraat verdwijnt. In de plaats komt een fietspad aan de kant van het windscherm. Tussen het voetpad aan de waterzijde en de parkeerplaatsen komen houten zitbanken, bloembakken en een leuning op de kaaimuur.

Tijdelijke verkeershinder voor een beter eindresultaat

De werken aan de Franchommelaan en Havenstraat starten in september 2020 en duren tot en met juni 2021. Het verkeer voor die zone zal een omleiding moeten volgen. Door werken van Farys in de tweede en derde week van september zal het kruispunt van de Havenstraat met de Franchommelaan tijdelijk volledig afgesloten zijn. Het omleidingsplan vind je hiernaast.

Ook de werken aan de mobiele keringen starten in september 2020, in verschillende fases. Die zullen in het voorjaar van 2021 allemaal afgewerkt zijn. Voor het installeren van de mobiele keringen zal er telkens lokaal hinder zijn voor wandelaars en fietsers die op de havenwandelweg willen. Na de werken zal er in de Havenstraat een vlottere verkeersdoorstroming zijn. Het rechttrekken van de Franchommelaan creëert dan weer een duidelijkere verkeerssituatie. In de zones die aangepakt worden zijn momenteel 141 parkeerplaatsen, waarvan zes voor andersvaliden. Na de werken zullen er 146 parkeerplaatsen zijn, waarvan dertien voor andersvaliden.

Meer informatie

Voor alle recente informatie en updates: www.afdelingkust.be

Gepubliceerd op vrijdag 10 juli 2020 7.44 u.