Werkgroepen & commissies

Wegens een groeiende belangstelling voor het cultureel erfgoed bij het stadsbestuur, verenigingen en particulieren op het grondgebied van Blankenberge werd beslist dit te coördineren door het oprichten van diverse werkgroepen.

Per specifiek erfgoedthema wordt een werkgroep opgericht die aan de bevoegde gemeentelijke organen voorstellen doet, concrete voorstellen rond promotie en activiteiten betreffende het erfgoed uitwerkt, rekening houdt met de door de overkoepelende klankbord aangereikte voorstellen en suggesties en die op hun haalbaarheid toetst. Aan de werkgroepen en de archiefcommissie worden duidelijk afgebakende en eenduidig te interpreteren bevoegdheden toegekend.