Werkingssubsidie jeugdverenigingen

Het Lokaal Bestuur wil een gevarieerd aanbod aan niet-commerciële, sociaal-culturele activiteiten voor de jeugd stimuleren. Dit doet ze hoofdzakelijk door de erkende jeugdverenigingen subsidies toe te kennen.

Werkingssubsidie voor jeugdverenigingen

Voor wie?

Alle erkende jeugdverenigingen van Blankenberge.

Hoe vraag je de subsidie aan?

De jeugddienst stuurt elke erkende jeugdvereniging voor 1 september de nodige documenten om de werkingssubsidie aan te vragen.

Dien je dossier in voor 1 oktober en voeg er volgende zaken aan toe:

  • een gedetailleerde ledenlijst
  • de samenstelling van het bestuur en de structuur van de jeugdvereniging die op het werkjaar van toepassing is
  • jaarlijks bewijs van betaling premie brandverzekering
  • vermelding van post- of rekeningnummer van de jeugdvereniging
  • eventueel gewijzigde statuten

Meer info: subsidiereglement

Politieke jongerenverenigingen

Politieke jongerenverenigingen krijgen sinds 2017 een toelage in de vorm van logistieke ondersteuning. Ze mogen gebruik maken van de vergaderzaal in de stedelijke jeugddienst en stadsmateriaal en -accommodaties huren aan dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn voor erkende verenigingen.