Werkingssubsidie voor seniorenverenigingen

Voor wie?

Alle erkende seniorenverenigingen van Blankenberge.

De subsidie

Elke erkende seniorenvereniging krijgt een gelijk deel van het subsidiebedrag dat door het Lokaal Bestuur in zijn jaarlijks budget is voorzien.

Een nieuwe erkende vereniging krijgt de eerste maal een toelage in het kalenderjaar volgend op het jaar van de erkenning.

Voorwaarden tot toekennen van de subsidie

  • 4/5 van de leden moet ouder zijn dan 55 jaar.
  • De seniorenvereniging moet in groepsverband minimum 10 maand actief zijn per jaar.
  • Werkzaam zijn op het grondgebied Blankenberge.
  • Activiteiten organiseren met oog op ontmoeting, ontspanning en vorming.
  • De vereniging moet erkend zijn (voorwaarden lees je in het subsidiereglement)

Als download vind je het subsidiereglement voor seniorenverenigingen.