Werkingssubsidie voor socioculturele verenigingen

Voor wie?

Alle erkende socioculturele verenigingen van Blankenberge.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Het cultuurcentrum stuurt elke erkende socioculturele vereniging voor 1 december de nodige documenten om de werkingssubsidie aan te vragen. Dien de aanvraag in ten laatste op 31 januari en voeg er het jaarlijkse werkingsverslag van je vereniging aan toe.

Is je vereniging professioneel of semiprofessioneel? Dan hoef je enkel een jaarverslag en de lijst van bestuursleden te bezorgen aan het cultuurcentrum. Doe dit ook ten laatste op 31 januari.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidie bestaat uit twee delen:

  • Basissubsidie: deze subsidie wordt toegekend op basis van elementen die het bestaan zelf van de organisatie bewijzen (bijvoorbeeld statuten, werkingsverslag,…).
  • Werkingssubsidie: deze subsidie wordt toegekend aan de hand van de georganiseerde activiteiten van de vereniging.

De subsidies worden verdeeld volgens een puntensysteem, waarbij elke activiteit een aantal punten krijgt volgens haar aard. De waarde van een punt is gelijk aan het krediet ingeschreven in de begroting, gedeeld door de som van de behaalde punten van alle verenigingen die een dossier voor werkingssubsidies hebben ingediend.

De subsidies voor verenigingen voor algemeen cultureel werk en verenigingen voor actieve kunstbeoefening, hobby, vrijetijdsbesteding of folklore worden berekend op de geleverde prestaties. Deze verenigingen ontvangen een basissubsidie en een werkingssubsidie berekend volgens het puntensysteem dat op dat moment van tel is.

Professionele of semiprofessionele organisaties, personen of verenigingen krijgen geen basissubsidie of werkingssubsidie. Zij komen wel in aanmerking voor subsidies van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid (SRC).

Meer informatie lees je in het subsidiereglement van de cultuurraad, dat je hieronder als bijlage terugvindt.