Werkingssubsidie voor verenigingen voor personen met een handicap

Voor wie?

Alle erkende verenigingen voor personen met een handicap.

Subsidie

Elke erkende vereniging voor personen met een handicap krijgt een gelijk deel van het subsidiebedrag dat door het Lokaal Bestuur in zijn jaarlijks budget is voorzien.

Een nieuwe erkende vereniging krijgt de eerste maal een toelage in het kalenderjaar volgend op het jaar van de erkenning.

Voorwaarden tot toekennen van de subsidie

  • De vereniging moet een erkend lid zijn van de gehandicaptenadviesraad.
  • De vereniging moet een activiteitenverslag van het afgelopen jaar kunnen voorleggen.
  • De vereniging moet een rekeningnummer hebben op naam van de vereniging.

Als download vind je het subsidiereglement.