Werkwinkel Oostkust

In de Werkwinkel van Oostkust kan je:

 • Als werkzoekende:
  • surfen naar werk, zoeken naar opleidingen,... op de zelfbedieningspc's
  • inschrijven bij VDAB via de inschrijvingstelefoon
  • een afspraak maken voor deskundige begeleiding en coaching bij het zoeken naar werk
  • de wijkwerkconsulent raadplegen (aanwezig op maandag en vrijdag)
 • Als werkgever:
  • jouw vacature laten publiceren en ondersteuning vragen bij de invulling ervan

Volgende instanties staan in de Werkwinkel tot jouw dienst:

 • VDAB (op afspraak via T 0800 30 700)
  • ondersteunen van werkgevers bij invulling vacatures
  • ondersteunen van werkzoekenden door middel van bemiddeling/begeleiding naar werk, info over opleidingen, aanbod vacatures, Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO), info over de arbeidsmarkt, mobiliteit, hulp bij CV en sollicitatiebrief,…
  • Wijk-werken

Inschrijven bij VDAB kan via het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag tussen 8 en 19 uur) of via www.vdab.be/mijnloopbaan.
Voor alle vragen over opleiding, tewerkstellingsmaatregelen, attesten,... kan je in eerste instantie terecht op T 0800 30 700.

 • GTB
  Voor alle personen met een arbeidsbeperking.
  Maak een afspraak via T 050 43 26 74.

Meer informatie op https://www.vdab.be/contact/16034/werkwinkel-oostkust