Weststraat: afwerking eerste fase

Door de vordering van de werken krijgt de rijweg vanaf de Molenstraat richting Zeedijk intussen duidelijk vorm, en zoals voorzien wordt momenteel ingezet om het kruispunt van de Weststraat met de Vissersstraat te kunnen openstellen op 12 juli 2019.

Om de rijweg op een technisch kwalitatieve wijze te kunnen asfalteren dient dit in een aaneensluitende actie te worden uitgevoerd, zodat naden in het asfalt worden vermeden.

Behoudens regenweer zullen hiertoe uitzonderlijk alle kruispunten van de huidige werfzone in de Weststraat afgesloten zijn op dinsdag 25 en donderdag 27 juni 2019 vanaf 7u00 's morgens.

Op dinsdag 25 juni wordt de onderlaag asfalt aangebracht tussen het kruispunt van de Molenstraat en de Kleine Weststraat, waarna op 26 juni vanaf 11u00 (verkeersvrij centrum) de riooldeksels op hoogte worden geplaatst.

Donderdagmorgen 27 juni wordt na het aanbrengen van een kleeflaag de asfalttoplaag gegoten.

Om verwondingen bij mens en huisdieren en schade aan zowel voertuigen, schoenen, kledij als bestrating te voorkomen dien je te vermijden het warm materiaal (150-190°C!) of de aangebrachte kleeflaag te betreden.

?s Avonds, na afkoelen van de toplaag, kan deze zonder problemen worden bewandeld.

Op vrijdag 28 juni 2019 zullen vervolgens de kruispunten van de Weststraat met respectievelijk de Vanderstichelenstraat-Kleine Weststraat, Langestraat en Molenstraat worden opengesteld voor het verkeer. Met andere woorden worden de garages in de Kleine Weststraat dan ook terug bereikbaar via de Vanderstichelenstraat.

De rijweg in de Weststraat en het kruispunt met de Vissersstraat, de Breydelstraat en de Nieuwstraat blijven evenwel nog even afgesloten voor voertuigen omwille van verdere afwerking/uitharding.

Tijdens deze periode wordt de zone tussen de Kleine Weststraat en de Franchommelaan verder afgewerkt. Omwille van uitharding is dit wegdeel tijdens het zomerbouwverlof enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Start tweede fase

Ter voorbereiding van de werken tussen de Molenstraat en de Van Maerlantstraat voorziet de aannemer om vanaf maandag 24 juni 2019 onttrekkingsfilters te plaatsen in dit wegdeel, waardoor deze zone niet meer toegankelijk is voor voertuigen.

De toegang tot de school (Weststraat 86) via de Van Maerlantstraat met voertuigen wordt evenwel gegarandeerd tot 1 juli 2019.