Weststraat: planning werken na paasverlof

Bijwerking 24.04.2019: datum afsluiten kruispunt Kleine Weststraat gewijzigd van 29 april naar 6 mei

De werken in de Weststraat vorderen vlot, waarbij tevens een deel van de achterstand die bij de start van de werken werd opgelopen omwille van de weersgesteldheid en onbekende nutskabels wordt ingehaald.

Na het paasverlof zet de aannemer verder in op 2 fronten:

  • Enerzijds wordt de heraanleg verdergezet, waarbij in de week van 22 april gestart wordt met de aanleg van de voetpaden op het kruispunt van de Molenstraat in de richting van de Zeedijk;
  • Anderzijds wordt er verder uitgegraven om de riolering te vernieuwen.

Om deze werken te kunnen uitvoeren dienen de kruispunten met respectievelijk de Breydelstraat vanaf 23 april 2019 en de Kleine Weststraat vanaf 6 mei te worden afgesloten. Dit betekent dat de woningen en garages in de Breydelstraat tijdelijk enkel bereikbaar zijn via de Bakkersstraat.
Gezien er geen alternatieve toegang naar de Kleine Weststraat mogelijk is, zullen de woningen en garages gedurende enkele weken niet met voertuigen bereikbaar zijn.

Via de pagina FAQ – Veelgestelde vragen is terug te vinden hoe een tijdelijke parkeerkaart kan worden bekomen en wordt tevens de medewerking gevraagd van de aangelanden om hun afval naar de inzamelplaats te brengen.

Bij de heraanleg wordt prioriteit gegeven aan het kruispunt met de Kleine Weststraat om de hinder naar bereikbaarheid van de garages zo veel mogelijk te beperken.

Van zodra de rioleringswerken op het kruispunt van de Vissersstraat voltooid zijn, wordt de doorgang tijdelijk geasfalteerd om de hinder te beperken. Er wordt gewacht met de definitieve afwerking van dit kruispunt zodat de nieuwe bestrating niet wordt beschadigd door het noodzakelijk werfverkeer voor de zone tussen dit kruispunt en de Vanderstichelenstraat.

Eind april, begin mei voorziet de aannemer om het kruispunt Weststraat-Langestraat definitief af te werken. Gedurende de afwerkingsfase is de doorgang via dit punt onderbroken voor voertuigen.

Van zodra dit kan worden opengesteld – vermoedelijk begin juni – volgt de definitieve aanleg van het kruispunt Weststraat-Vissersstraat, zodat ook dit kruispunt nog voor de zomer kan worden vrijgegeven.

Tijdens de zomermaanden wordt de riolering tussen de Generaal Lemanstraat en de Van Maerlantstraat vernieuwd zodat begin september de leerlingen op een veilige wijze de school kunnen bereiken. Omwille van het noodzakelijk werftransport zal het kruispunt Weststraat-Molenstraat pas na deze fase definitief worden afgewerkt.