Weststraat: start heraanleg

De werken in de Weststraat zijn intussen gevorderd tot aan het kruispunt met de Langestraat. Door de weersomstandigheden begin 2019, de aanwezigheid van onvoorziene nutsleidingen en omdat na het opbreken van de straat werd vastgesteld dat een extra dienstriool diende aangelegd te worden om de gescheiden afvoer mogelijk te maken, hebben de werken enige vertraging opgelopen.

In de week van 25 maart wordt evenwel gestart met de heraanleg van de bovenbouw. Een eerste levering van de nieuwe materialen wordt op de werf verwacht op 27 maart 2019.

Deze heraanleg start aan het kruispunt van de Molenstraat, waarbij het kruispunt op een latere datum wordt aangelegd om de mobiliteit in de centrumstraten niet te beperken. Immers dienen hiertoe steeds 2 van de 3 kruispunten (Molenstraat, Langestraat, Vissersstraat) toegankelijk te zijn.

In de week voor het paasverlof (1-5 april 2019) voorziet TMVW om de waterleidingen op het kruispunt van de Vissersstraat over te koppelen, zodat de doorgang er gehinderd zal zijn.

De rioolschouw in de G. Lemanstraat wordt afgewerkt tegen het paasverlof, echter zal omwille van de uithardingstijd de straat pas na pasen worden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

Begin mei wordt het kruispunt met de Breydelstraat afgesloten, half mei het kruispunt met de Kleine Weststraat. Dit betekent dat de garages in de Breydelstraat nog enkel via de Bakkersstraat bereikbaar zullen zijn, en dat de toegang naar de Breydelstraat vanaf deze datum verhinderd wordt. Eind juni/begin juli dienen de kruispunten terug vrijgemaakt te zijn voor het bestemmingsverkeer.

Tijdens de eerste week van het paasverlof werkt de aannemer verder, de tweede week is de aannemer met verlof.