Woonkwaliteit

Woonwijzer is een eerstelijnsdienst voor mensen met problemen omtrent woonkwaliteit. Ze streeft naar een minimum aan comfort voor alle te huur gestelde meergezinswoningen in Blankenberge en streeft naar een basisveiligheid in alle woningen op het grondgebied van de stad. De dienst staat de huurder en de verhuurder bij met informatie, advies en begeleiding i.v.m. de politieverordening inzake verhuring van woongelegenheden, premies voor renovatie of sanering,…
Indien nodig word je doorverwezen naar de bevoegde instanties.

In kader van de kwaliteitsbewaking worden woningonderzoeken uitgevoerd in samenwerking met de brandweer, in functie van de politieverordening.
Woonwijzer staat ter beschikking van zowel huurder, verhuurder als van de particuliere eigenaar van een woning. Woonwijzer komt niet tussen in geschillen van burgerlijke aard die door de vrederechter worden behandeld én is geen juridische dienst.