Woonzorgcentrum De Strandjutter

De bezoekregeling werd versoepeld in functie van de huidige coronamaatregelen. Lees hier alles over de veiligheidsmaatregelen in het Woonzorgcentrum De Strandjutter. 

Het woonzorgcentrum staat open voor personen die, omwille van diverse redenen, ondanks de geboden thuiszorg niet meer thuis kunnen wonen.

De Strandjutter biedt een thuis aan zowel valide als zorgbehoevende ouderen. Het
woonzorgcentrum telt 140 wooneenheden (eenpersoonskamers met eigen sanitair), verdeeld over drie afdelingen. Elke afdeling heeft een specifieke dienstverlening, aangepast aan de noden van de personen die er verblijven. Er is ook een afdeling voorzien voor ouderen met een dementieproblematiek.

Steeds is het de bedoeling om een warme, huiselijke omgeving te creëren. Bij dat aangenaam woonklimaat hoort ook een op maat uitgewerkt zorgaanbod zoals maaltijden, verpleging en verzorging, ontspanningsactiviteiten en bewegingsoefeningen.
Het woonzorgcentrum beschikt hiervoor over gekwalificeerd verplegend, verzorgend en
paramedisch personeel om de bewoners op een deskundige manier bij te staan, in nauw overleg met de huisarts.