Project Zeedijk - vernieuwen drinkwaterleiding

Nadat de voorbije maanden een aantal lekken in de waterleiding op de Zeedijk werden vastgesteld en hersteld, werd door TMVW|Farys de volledige watertoevoer onderzocht.

Hierbij werd geconcludeerd dat het aangewezen is om de leiding volledig te vernieuwen.

Gezien de impact van het vernieuwen van een dergelijke leiding op de omgeving werd geopteerd voor een gefaseerde aanpak die gespreid wordt over 5 jaar. Dit laat toe om deze werken over de ganse Zeedijk telkens uit te voeren in de periode tussen november en maart (tussen herfstverlof en paasvakantie).

Bovendien worden de werken afgestemd op een aantal andere belangrijke werken op het openbaar domein (zoals de realisatie van de laatste fase kustverdediging rond haven) en werden alle andere nutsmaatschappijen eveneens uitgenodigd om hun leidingen waar nodig te vernieuwen en/of aan te passen, zodat de voorzieningen op de Zeedijk terug future-proof zijn. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande verzakkingen rond de riooldeksels weg te werken.

Doordat de ondergrond van het voetpad tegenaan de gebouwen nagenoeg verzadigd is met tal van leidingen en rekening houdend met de uitbouw van verschillende terrassen, werd geopteerd om de nieuwe nutsvoorzieningen aan te leggen in de rijweg, naast dit voetpad. Hierdoor dient tijdens de werken het verkeer plaatselijk te worden omgeleid via de wandelweg op de Zeedijk.