[2022.07.27] Zeedijk - timing

Wat

Vernieuwen van de waterleiding op de Zeedijk in de parkeerstrook. Eerst vernieuwen we de hoofdleiding, daarna volgen de huisaansluitingen. 

Wanneer

  • Start werken: 7 november 2022
  • Einde werken: 31 maart 2023 (afhankelijk van het weer)

Waar

De zone tussen Zeedijk 78 en Zeedijk 129. Dit is het stuk vanaf de Leopoldhelling in de richting van de Kerkstraat. 

Wat betekent dit voor jou als bewoner of handelaar?

We beperken de hinder zoveel mogelijk. Tijdelijke overlast is evenwel niet uit te sluiten. In de werfzone en voor de duur van de werken:

  • blijven gebouwen en handelszaken voor voetgangers bereikbaar;
  • is er voor voertuigen een omleiding over de wandelweg van de Zeedijk;
  • zijn de parkeerplaatsen op de Zeedijk niet beschikbaar.

Horeca/handelaars

Terrassen horecazaken verwijderen

  • Je horecazaak ligt tussen Zeedijk 78 en Zeedijk 103: verwijder je horecaterras tegen uiterlijk 14 november 2022. Terugplaatsen is mogelijk vanaf 18 februari 2023.
  • Je horecazaak ligt tussen Zeedijk 104 en Zeedijk 129: verwijder je horecaterras tegen uiterlijk 8 januari 2023. Terugplaatsen is mogelijk vanaf 31 maart 2023.

Hinderpremie voor handelaars

Als handelaar met een handelszaak in de werfzone heb je recht op een hinderpremie. Je ontvangt hierover een brief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Vragen?

Surf naar www.vlaio.be of neem contact op met de dienst Lokale Economie via middenstand@blankenberge.be of T 050 636 560.

Huisvuilophaling

Zet je huisvuilzakken bij de houten paaltjes die de scheiding tussen de rijweg en de wandeldijk aanduiden en niet op de rand van het voetpad. Huisvuilwagens hebben tijdens de werken moeilijker toegang tot de Zeedijk.

Meer info

Surf naar www.blankenberge.be/werken-openbaar-domein.
Mail naar openbaardomein@blankenberge.be met vermelding Zeedijk-waterleiding en ontvang alle actuele informatie rechtstreeks in je mailbox. Of bel naar de dienst Openbaar domein op T 050 636 730.