UPDATE WERKEN: [2023.10.19] Zeedijk - uitvoering deel V

Wat

  • Vernieuwen van de waterleiding op de Zeedijk in de parkeerstrook. Eerst vernieuwen we de hoofdleiding, daarna volgen de huisaansluitingen. 
  • Vernieuwen van de elektriciteitsleidingen en aanleggen van glasvezelnetwerk.

Wanneer

  • Start werken: 6 november 2023
  • Einde werken: 9 februari 2024 (afhankelijk van het weer)

Waar

De zone tussen Zeedijk 130 en Zeedijk 154. Dit is het stuk tussen het monument voor Lippens & De Bruyne en de Charlierhelling. 

Wat betekent dit voor jou als bewoner of handelaar?

We beperken de hinder zoveel mogelijk. Tijdelijke overlast is evenwel niet uit te sluiten. In de werfzone en voor de duur van de werken:

  • blijven gebouwen en handelszaken voor voetgangers bereikbaar;
  • volgt het verkeer een omleiding door het centrum. Tussen de Leopoldhelling en de werfzone is het verkeer op de Zeedijk in beide richtingen toegelaten (in functie van leveringen bij handels- en horecazaken, bereikbaarheid voor de hulpdiensten, ...);
  • zijn de parkeerplaatsen op de Zeedijk niet beschikbaar.

Horeca/handelaars

Terrassen horecazaken verwijderen

  • Je horecazaak ligt tussen Zeedijk 130 tot en met Zeedijk 154:
    verwijder je horecaterras tegen uiterlijk 06 november 2023. Terugplaatsen is mogelijk vanaf 09 februari 2024.

Hinderpremie voor handelaars

Als handelaar met een handelszaak in de werfzone heb je recht op een hinderpremie. Je ontvangt hierover een brief van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Vragen?

Surf naar www.vlaio.be of neem contact op met de dienst Lokale Economie via middenstand@blankenberge.be of T 050 636 560.

Huisvuilophaling

Huisvuilwagens hebben tijdens de werken geen toegang tot jouw straat. Je kan je afval kwijt in de tijdelijke inzamelpunten voor afval op de uren die vermeld staan op je afvalkalender. De inzamelpunten vind je aan de Charlierhelling en bij het monument voor Lippens & De Bruyne.

Meer info

Surf naar www.blankenberge.be/werken-openbaar-domein.
Mail naar openbaardomein@blankenberge.be met vermelding Zeedijk-waterleiding en ontvang alle actuele informatie rechtstreeks in je mailbox. Of bel naar de dienst Openbaar domein op T 050 636 730.