Zorgkundige C1-C2

Het Lokaal Bestuur Blankenberge zal een Zorgkundige (C1-C2) aanwerven in het woonzorgcentrum De Strandjutter.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Houder zijn van minstens een diploma, brevet of getuigschrift van hogere secundaire beroepsschool of gelijkgesteld in de studierichting thuis- en bejaardenzorg.
  • Laatstejaarsstudenten die een verklaring afleggen dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma, kunnen ook deelnemen aan de selectieproeven.

Selectiecriteria

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen bepalen, een hoge mate van inzet bezitten, flexibel zijn, geduldig en vriendelijk kunnen omgaan met bejaarden en familie en aan stressbestendigheid.

Wedde

Aanvangswedde in weddenschaal C1, eventueel vermeerderd met anciënniteit uit de openbare sector. Ervaring in de privésector wordt maximaal toegekend als die beroepservaring relevant is voor de functie. Er kan een weddenberekening gevraagd worden aan de personeelsdienst.

Wij bieden u

Een boeiende job, maaltijdcheques, een interessante vakantieregeling, fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering en terugbetaling woon-werkverkeer openbaar vervoer.

Kandidaturen

Solliciteren voor deze functie kan schriftelijk uiterlijk tot en met woensdag 26 februari 2020 ter attentie van de Personeelsdienst Lokaal Bestuur Blankenberge of via vacature@blankenberge.be met volgende bijlagen: sollicitatiebrief, CV, recent uittreksel uit het strafregister en het gevraagde diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Selectieproeven

De data van de proeven zullen meegedeeld worden na afsluiting van de kandidaturen.