Zorgpremie

De zorgpremie bedraagt € 280 per kalenderjaar.

Voor wie?

De zorgpremie wordt toegekend aan:

  Minderjarige kinderen met een ernstige handicap Meerderjarige zorgbehoevenden met een ernstige handicap
Voorwaarden

De minderjarige heeft een beperkte zelfredzaamheid van minstens:

 • 4 punten voor de eerste pijler
 • 6 punten voor de drie pijlers samen
 • Een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid;
 • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 66% (9 punten FOD);
 • Integratietegemoetkoming categorie III of hoger;
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
Bewijsstuk meebrengen
 • attest zorgtoeslag groeipakket
 • kopie bankkaart
 • attest FOD
 • attest toekenning zorgbudget
 • kopie bankkaart

Zie voorwaarden op pagina 4-5 in de brochure Sociaal Infopunt.

Wat meebrengen

 • bewijs zorgbehoefte;
 • kopie bankkaart.