Vergunning uitbreiding seizoensgebonden consumptieterras

Waar gaat het over?

Voor elke inname van het openbaar domein is een vergunning nodig. Op deze webpagina vind je de nodige informatie om als horeca-uitbater op het openbaar domein in Blankenberge aanpalend aan je handelszaak en voor pleinen, laad- en loszones, parkeerplaatsen belendend aan jouw handelszaak:

  • een vergunning voor een uitbreiding seizoensgebonden consumptieterras aan te vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de vergunning uitbreiding van een seizoensgebonden consumptieterras lees je hier na in het reglement Uitbreiding seizoensgebonden consumptieterras.

Aanvraag

Ben je horeca-uitbater en wens je een uitbreiding van je seizoensgebonden consumptieterras? Hiervoor moet je een vergunning aanvragen. Doe je aanvraag online en doe dit uiterlijk vier weken voor de inname.

Voeg bij je aanvraag volgende documenten toe:

  • een duidelijk inplantingsplan van de gewenste terrasuitbreiding
  • een afbeelding(en) van de tafels en stoelen op je terrasuitbreiding
  • een schriftelijke toestemming van je buren via het formulier dat je hier kan downloaden (1)

(1) Zijn jouw buren akkoord dat de door je gewenste uitbreiding seizoensgebonden consumptieterras voor hun pand komt, dan moet je een schriftelijke toestemming van je buren voorleggen.


Het college van burgemeester en schepenen beslist of je een vergunning krijgt en waakt hierbij over de esthetische, duurzame en kwalitatieve invulling van de openbare ruimte in de stad.

Hoeveel kost het?

Belasting uitbreiding seizoensgebonden consumptieterras

Voor een vergunning uitbreiding van een seizoensgebonden consumptieterras betaal je een belasting. Deze is vastgesteld op grond van de bepalingen opgenomen in het belastingreglement op terrassen en andere uitstallingen op het openbaar domein goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 maart 2022 en eventuele latere wijzigingen.

Categorie Bedrag per begonnen vierkante meter Minimum aanslag
Zomerterras (2) € 20,00 € 173,00
Winterterras (3) € 15,00 € 130,00

(2) Zomerterras: van het begin van de paasvakantie tot het einde van de herfstvakantie.

(3) Winterterras: van de eerste dag na de herfstvakantie tot de laatste dag voor de paasvakantie.

Tarief inname openbare parkeerplaats

Tarief voor inname van een openbare parkeerplaats bestemd voor de uitbreiding van een seizoensgebonden consumptieterras = 1 euro per vierkante meter, per kalenderdag.

Meer info