Verkeers- en mobiliteitscommissie

De verkeers- en mobiliteitscommissie bestaat uit deskundigen die voeling hebben met verkeersveiligheid en mobiliteit. De commissie adviseert het stadsbestuur over verschillende mobiliteitsonderwerpen op het grondgebied van Blankenberge. Deze adviezen kunnen bijvoorbeeld handelen over infrastructurele maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid, sensibiliseringsacties inzake verkeersveiligheid, toestanden met betrekking tot het verkeer,…

De verkeers- en mobiliteitscommissie bestaat uit niet-stemgerechtigde leden uit verschillende overheidsinstanties, uit niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van de onderwijsnetten en uit stemgerechtigde afgevaardigden van de politieke fracties in de gemeenteraad (volgens het systeem Imperiali) alsook uit drie burgers met affiniteit en expertise op gebied van verkeerskunde en mobiliteit die woonachtig zijn in Blankenberge.