Handhaving

Het Vlaams Handhavingsplatform

Lokaal bestuur Blankenberge start officieel met het Vlaams Handhavingsplatform vanaf maandag 25 maart 2024.

Het Agentschap Justitie & Handhaving van de Vlaamse overheid rolt dit online platform uit ter uitvoering van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023. Het platform is verplicht voor alle Vlaamse inspectiediensten van de overheid en alle Vlaamse lokale besturen.

Het doel van dit platform is om alle informatie rond handhaving op een gecentraliseerde, uniforme en beveiligde manier ter beschikking te stellen aan alle betrokken autoriteiten (bv. Politie, Parket, Departement Omgeving, …), ondernemingen én burgers. Het gaat onder meer over:

  • proces-verbalen van overtreding,
  • verslagen van vaststelling van overtreding,
  • documenten met betrekking tot sanctieprocedures,
  • enz.

Concreet betekent dit dat het lokaal bestuur Blankenberge in eerste instantie alle proces-verbalen van stedenbouwkundige misdrijven (ook gekend als ‘bouwmisdrijven’) via het Vlaams Handhavingsplatform zal delen met alle betrokkenen. In een later stadium zullen ook andere documenten volgen via dit platform. Op termijn zal ook de politie bv. proces-verbalen invoeren in het Vlaams Handhavingsplatform en delen met alle betrokkenen.

Ben jij betrokken als burger of onderneming?

Dan krijg je een bericht over het handhavings- of sanctiedossier in je persoonlijke E-loket (voor ondernemingen) of Burgerprofiel (voor burgers). Of je krijgt een brief in geval je E-loket of Burgerprofiel nog niet is geactiveerd.

Meer informatie vind je op:

Vragen?

Contacteer de dienst Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Milieu via T 050 636 440 of per mail naar stedenbouw@blankenberge.be.